Proiect

Titlul proiectului:

„SC HERRA HARDWARE SRL-D – dezvoltare

logistică pentru eficientizarea

activității de producție”

Denumirea beneficiarului:

SC HERRA HARDWARE SRL

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – 2.1.A Microîntreprinderi  SC HERRA HARDWARE SRL a obținut finanțare pentru proiectul „SC HERRA HARDWARE SRL-D – dezvoltare logistică pentru eficientizarea activității de producție”, cod SMIS 104097.

Scopul proiectului:

Dezvoltarea logistică a S.C HERRA HARDWARE S.R.L în vederea eficientizării activității de producție.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general

Creșterea competitivității SC HERRA HARDWARE SRL-D pe piața specifică prelucrarii și fasonarii sticlei plate, cu impact asupra dezvoltării mediului antreprenorial local si regional.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Diversificarea portofoliului de produse oferite prin angrenarea de echipamente moderne şi înalt tehnologizate în procesul de producţie;
 2. Creşterea cotei de piaţă datorită dezvoltării capacităţii producţie şi eficientizării procesului tehnologic de producţie;
 3. Creşterea calităţii îmbunătăţirea semnificativă a produselor, prin dezvoltarea metodelor de producţie, în vederea creării de avantaje competitive în raport cu concurenţa.

 

Rezultatele proiectului:

1.Dezvoltarea logistică a firmei cu efect asupra eficientizării proceselor de prelucrare și dezvoltării capacității de producție.

  1. Dezvoltarea bazei logistice a societăţii se va realiza, atât ca urmare a achiziţionării de utilaje de producţie performante, cât şi datorită achiziţionării de programe informatice, respectiv:
    • 1 cuptor de laminare cu două sertare;
    • 1 masă automată de tăiat sticla;
    • 1 maşină automată de sablat sticla;
    • 1 maşina automată de spălat şi uscat sticla cu 4 perii;
    • 1 maşină de găurit verticală;
    • 1 maşină rectilinie pentru prelucrat cant drept;
    • 1 utilaj pentru executat vitralii cu răşini;
    • 1 cutter-plotter;
    • 1 compresor de aer cu şurub pe butelie de 500 litri;
    • pachet sistem de operare cu 5 licenţe;
    • pachet sistem aplicaţii de birou cu 5 licenţe;
    • pachet program de editare grafică cu licenţe.

 

2.Implementarea corespunzătoare a proiectului de investiții propus prin asigurarea unui management calitativ de proiect;

 

3.Dezvoltarea efectivului de resurse umane angrenate în activitatea de operare a investiției.

Dezvoltarea logistică a societăţii HERRA HARDWARE SRL-D va implica dezvoltarea capacităţii de producţie a firmei, lucru ce se va transpune şi în creşterea necesarului de personal angajat în etapa de operare a investiţiei. În acest context, proiectul prevede creşterea numărului mediu de angajaţi cu 5, comparativ cu numărul mediu de salariaţi înregistrat de SC HERRA HARDWARE SRL la nivelul anului 2015, respectiv 3 salariaţi.

Data de începere a proiectului: 01.09.2016

Perioada de implementare: 01.09.2016 – 31.01.2019

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro)